Od 2 tygodni trwa w naszej szkole ogłoszony przez Samorząd Uczniowski konkurs charytatywny w ramach ogólnopolskiej akcji GÓRA GROSZA pod hasłem: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.
Przedszkolaki oraz uczniowie z klas I-VI gromadzą drobne monety groszowe na rzecz dzieci wychowujących się bez rodzin.
Klasa, która uzbiera największą sumę w przeliczeniu na jednego ucznia, otrzyma dyplom, tytuł MISTRZA CHARYTATYWNOŚCI, nagrody oraz punkty do klasyfikacji na SUPER KLASĘ . Wszystkie zebrane fundusze zostaną przekazane na rzecz dzieci.
                          Zakończenie konkursu nastąpi 19 grudnia 2014 r.
GMINA ZAMOŚĆ
SP  MOKRE
!!!SP  MOKRE WITA!!!
Mokre 303 22-400 Zamość
tel. 84 641 15 77
www.spmokre.pl
e-mail: sp-mokre@wp.pl
GPS: N50°41'17.2973"
         E23°11' 36.3045"