SAMORZĄD UCZNIOWSKI
przewodnicząca

zastępca
Sekcja Techniczna


Sekcja Gospodarczo-Finansowa


skarbnik
Sekcja Dekoracyjna

Sekcja Informacyjna

Sekcja Wolontariatu


WITAMY W NASZEJ SZKOLE!!!
Mokre 303    22-400 Zamość
tel. 84 641 15 77
www.spmokre.pl           sp-mokre@wp.pl